Poedercoat vriendelijk construeren om corrosie te vermijden.

1. Combineerbaarheid van metalen

Er zijn diverse redenen, waarom men in n constructie niet zonder meer alle metalen willekeurig met elkaar mag combineren. De voornaamste daarvan zijn:
- Verschillende eisen, die gesteld moeten worden aan de voorbehandeling baden voor diverse metalen;
- Verschillende eisen, die gesteld moeten worden aan verfsoorten voor deze metalen;


De mogelijkheid van corrosie door elementvorming (spanningsverschillen als twee verschillende metalen in direct contact met elkaar verbonden worden).


2. Vorm van de constructie

Voor een zo goed mogelijk resultaat voor de coatingfinish moet de vorm van de voorwerpen niet onregelmatiger zijn dan nodig. Volgende zaken zijn belangrijk:
- Moeilijke hoeken vermijden in de constructie;
- Te grote materiaalverschillen vermijden in verband met uitharding van de poedercoating;
- Omgebogen randen vermijden kraalranden;


Voor constructies buitenshuis moet men er vooral op letten dat deze afwaterend zijn en dat zich daarin geen vuil kan verzamelen; Kokerconstructies vermijden zijn haast nooit volledig dicht en vertragen tevens de opwarmtijd van het materiaal met een factor twee.


3. Lasverbindingen

Lasverbindingen moeten geheel gesloten worden uitgevoerd, wat vaak tweezijdig lassen inhoud. Gedeeltelijke lassen geeft water en vocht kans op in het ongelaste open deel te dringen en vocht de kans te geven tot roest, een poedercoating wordt elektrostatisch opgebracht waardoor het zeer moeilijk is voldoende laagdikte op te brengen in dit ongelaste deel.


Puntlassen geven aanleiding tot spleten, het is echter mogelijk de puntlastechniek zo uit te voeren dat deze aan een zijde van het oppervlak geen beschadiging geeft.


4. Afgeronde hoeken

Laagdikteverhoging is niet altijd even zinvol, zeker als de kantendekking te gering blijft. Tweelagensystemen maken hierop geen uitzondering.


Belangrijk is dat de radius op de hoeken voldoende groot is. Een compromis moet worden gevonden tussen een acceptabele kantendekking en een niet storende radius vergroting. Een minimum van 1,5 mm radius, met voldoende poedercoatbedekking op de hoek, zal de levensduur aanzienlijk verlengen.


5. Tijdig reinigen verlengd de levensduur aanmerkelijk

Alle poedercoatings zijn damp diffuus, dit betekend dat vocht zich langzaam door de coating heen kan dringen en in contact kan komen met het substraat. We zien steeds vaker dat objecten voor buiten expositie voorzien worden van een twee lagen poeder systeem welke de infiltratie van water beduidend vertraagd. Nu is water alleen niet voldoende om corrosie snel op gang te brengen, een edeler vuildeel in combinatie met een elektrolyt (water) geeft een corrosieve aantasting van het basis-materiaal.


Kunnen we nu voorkomen dat de vuildelen in mindere mate meegevoerd worden tijdens het infiltreren van het vocht door de coating dan zal dit de corrosie aanmerkelijk doen vertragen. Het is aan te bevelen om objecten minimaal twee maal per jaar grondig te reinigen, voor niet beregende objecten geldt hierbij een frequentie van minimaal drie keer per jaar.

img23

Wij weten alles over poerdercoaten

Wij poedercoaten bijvoorbeeld:

Metalen
onderdelen
Verpakkings
machines
Auto
onderdelen
Industrie
Bouw
Hekwerk
Aanhang
wagens
Containers
Metalen
trappen